0
15808
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15808 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1226/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhv/v tôn tạo tu bổ lăng mộ tiến sĩ Lê Như Hổ xã Hồng Nam thành phố Hưng Yên 1226.pdf
1225/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện quy định tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 1225.pdf
1224/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận cho doanh nhân thuộc công ty cổ phần Phúc Đại Cát được sử dụng thẻ APEC 1224.pdf
1223/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng thanh toán quyết toán quỹ bảo trì đường bộ 1223.pdf
1222/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhV/v mua xe ô toochuyeen dùng(xe tang lễ) của công ty thị chính Hưng Yên 1222.pdf
1221/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhV/v tham gia vào phiếu điều tra về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1221.pdf
1220/CV-UBND31/07/2012UBND tỉnhv/v góp ý Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2013 và 2020bt 1220.pdf
1219/CV-UBND30/07/2012UBND tỉnhV/v điều chỉnh lịch họp ngày 02/8/2012 1219.pdf
1218/CV-UBND30/07/2012UBND tỉnhV/v kiểm tra việc giải quyết đơn thư liên quan đến nhà máy rượu trương xá 1218.pdf
1217/CV-UBND30/07/2012UBND tỉnhV/v tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 1217.pdf
1216/CV-UBND30/07/2012UBND tỉnhV/v hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường nối 02 đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ -Ninh bình 1216.pdf
1215/CV-UBND30/07/2012UBND tỉnhV/v tăng cường quản lý công tác xuất khẩu lao ddoognj 1215.pdf
1214/CV-UBND30/07/2012UBND tỉnhV/v khảo sát số liệu về đối tượng và điều kiện quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh Hùng 1214.pdf
1213/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v kết luận giải quyết đơn 1213.pdf
1212/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v Đề nghị công nhận hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi năm 2012 1212.pdf
1211/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v chấp thuận cho doanh nhân thuộc công ty TNHH day và cáp điện Ngọc Khánh được sử dụng thẻ APEC 1211.pdf
1210/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở các suất đất tái định cư còn dư của đợt giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh 1210.pdf
1209/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho Dự án Di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở tỉnh Hưng Yên năm 2012 1209.pdf
1208/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v mua xe ô tô phục vụ công tác của công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên 1208.pdf
1207/CV-UBND27/07/2012UBND tỉnhV/v gia hạn thời gian đấu giá quyền sử dụng đất tại khu nhà ở thương mại Phố Nối thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chợ Bao bì và khu nhà ở thương mại Phố Nối tại xã Nhân Hòa và thị trấn Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào 1207.pdf