255/CV-VP
Chi tiết văn bản
255/CV-VP
v/v đề nghị kiểm tra thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm  
 Trở về trang trước