3127/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3127/CV-UBND
v/v tăng cường hậu kiểm hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3127_signed.pdf
 Trở về trang trước