3114/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3114/CV-UBND
v/v tiếp nhận và điều động viên chức đến nhận công chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Tiên Lữ
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3114_signed.pdf
 Trở về trang trước