3115/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3115/CV-UBND
v/v báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 5/2018
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3115_signed.pdf
 Trở về trang trước