3119/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3119/CV-UBND
v/v triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3119_signed.pdf
 Trở về trang trước