3116/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3116/CV-UBND
v/v rà soát cập nhật bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh mục các quy hoạch sản phẩm cụ thể
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3116_signed.pdf
 Trở về trang trước