3126/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3126/CV-UBND
v/v chấp hành pháp luật của phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp III của công ty TNHH một thành viển AVAC Việt Nam
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3126_signed.pdf
 Trở về trang trước