3120/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3120/CV-UBND
v/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ TN&MT về điều tra xác định thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lại xâm hại
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3120_signed.pdf
 Trở về trang trước