3110/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3110/CV-UBND
V/v phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3110_signed.pdf
 Trở về trang trước