3117/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3117/CV-UBND
v/v trả lời báo và đơn của công dân ông Đỗ Chí Lý
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3117_signed.pdf
 Trở về trang trước