3113/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3113/CV-UBND
V/v tiếp nhận và điều động viên chức đến nhận công tác tại đơn vị nghiệp thuộc huyện khoái chấu
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3113_signed.pdf
 Trở về trang trước