3111/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3111/CV-UBND
V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín dụng
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3111_signed.pdf
 Trở về trang trước