3128/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3128/CV-UBND
v/v thực hiện kết luận số 1407/KL/UBVĐXH14
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3128_signed.pdf
 Trở về trang trước