3109/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3109/CV-UBND
V/v hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hạng mục nhà giảng di tích chùa chuông
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3109_signed.pdf
 Trở về trang trước