253/CV-VP
Chi tiết văn bản
253/CV-VP
V/v viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm  
 Trở về trang trước