3118/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3118/CV-UBND
v/v chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3118_signed.pdf
 Trở về trang trước