0
15808
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15808 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
828/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến Dự án luật Khoa học và công nghệ sửa đổi 828c.pdf
827/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v thực hiện triển khai tổng hợp báo cáo định kỳ theo Thông báo số 813/TB-TĐC 827c.pdf
826/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v kiểm tra xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi 826c.pdf
825/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v thông báo các vị trí đê,kè cống trọng điểm xung yếu năm 2012 825c.pdf
824/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm giải trình 824c.pdf
823/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 823c.pdf
822/CV-UBND31/05/2012UBND tỉnhV/v điều chỉnh diện tích kích thước thửa đất cho thuê sau khi điều chỉnh quy hoạch 822c.pdf
821/CV-UBND30/05/2012UBND tỉnhV/v tổ chức làm việc với tổ công tác của thanh tra Chính phủ 821c.pdf
820/CV-UBND30/05/2012UBND tỉnhV/v kiểm tra làm rõ và trả lời kiến nghị của công Dân 820c.pdf
819/CV-UBND30/05/2012UBND tỉnhv/v phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện hướng tâm thần tiền chất dùng làm thuốc 819c.pdf
818/CV-UBND30/05/2012UBND tỉnhV/v tham mưu chỉ đạo tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế 818c.pdf
817/CV-UBND30/05/2012UBND tỉnhv/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu 817c.pdf
816/CV-UBND29/05/2012UBND tỉnhv/v để xuất tổ chức giao thông tại nút giao Dốc Lã cải tạo nâng cấp mặt đê tả sông Hồng và xây dựng vỉa hè hệ thống thoát nước QL 39 816c.pdf
815/CV-UBND29/05/2012UBND tỉnhV/v thi công tuyến đường nhánh phụ phân tải QL 39 ảnh hưởng đến trạm bơm tiêu Bảo Khê 815c.pdf
814/CV-UBND29/05/2012UBND tỉnhV/v yêu cầu giải trình rõ việc giả mạo thư của chủ tịch UBND tỉnh 814c.pdf
813/CV-UBND29/05/2012UBND tỉnhV/v phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 813c.pdf
812/CV-UBND29/05/2012UBND tỉnhV/v yêu cầu giải trình đối tượng cử cán bộ viên chức đi học đào tạo thạc sĩ 812c.pdf
811/CV-UBND29/05/2012UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo tờ tình và quyết định về quy hoạch than đbsh 811c.pdf