2512/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2512/CV-UBND
v/v múa sắm dược liệu và vị thuốc y học cổ tuyển cho các đơn vị trực thuộc sở y tế
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2512_signed.pdf
 Trở về trang trước