2517/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2517/CV-UBND
V/v thanh toán chi phí đầu tư vào đất của công ty TNHH thương mại Thanh Loan
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2517_signed.pdf
 Trở về trang trước