2504/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2504/CV-UBND
v/v đề nghị gửi công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2504_signed.pdf
 Trở về trang trước