2520/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2520/CV-UBND
V/v thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2520.pdf
 Trở về trang trước