2514/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2514/CV-UBND
v/v công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2514_signed.pdf
 Trở về trang trước