2510/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2510/CV-UBND
v/v đăng ký làm việc trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận các dự án về xây dựng nhà ở phát triển đô thị hạ tầng cụm công nghiệp
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2510_signed.pdf
 Trở về trang trước