2515/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2515/CV-UBND
V/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2515_signed.pdf
 Trở về trang trước