2523/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2523/CV-UBND
V/v tham giá ý kiến dự thảo nghị định
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2523_signed.pdf
 Trở về trang trước