2511/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2511/CV-UBND
V/v chuẩn bị các n ội dung giải trình giữa hai kỳ họp về việc thực hiện nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/01/2017 của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2511_signed.pdf
 Trở về trang trước