2516/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2516/CV-UBND
V/v tổng hợp thông tin về các dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2516_signed.pdf
 Trở về trang trước