2522/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2522/CV-UBND
V/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2522_signed.pdf
 Trở về trang trước