2513/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2513/CV-UBND
v/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Ân Thi
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2513_signed.pdf
 Trở về trang trước