2506/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2506/CV-UBND
v/v thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư của 6 doanh nghiệp trên địa bàn xã Liên phương thành phố HY
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2506_signed.pdf
 Trở về trang trước