2521/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2521/CV-UBND
v/v ký hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2521_signed.pdf
 Trở về trang trước