6
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 6 văn bản

Quyết định 134/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5
[ Ban hành: 29/12/2006 ]
Quyết định 132/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định giá thuê đất
[ Ban hành: 28/12/2006 ]
Quyết định 133/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ
[ Ban hành: 29/12/2006 ] [ Hiệu lực: 29/12/2006 ]
Quyết định 136/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2007
[ Ban hành: 29/12/2006 ] [ Hiệu lực: 29/12/2006 ]
Quyết định 130/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch
[ Ban hành: 26/12/2006 ]
Nghị quyết 188/2006/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định giá đất và khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2007
[ Ban hành: 08/12/2006 ] [ Hiệu lực: 08/12/2006 ]