"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người có bệnh lý về tâm thần kinh, người yếu thế trong xã hội; các đối tượng bị ảo giác do sử dụng ma túy, có hành vi bạo lực gia đình
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023.
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 22/3/2023 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023.
[ Ban hành: 22/3/2023 ] [ Hiệu lực: 22/3/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh, đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 21/3/2023 ] [ Hiệu lực: 21/3/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
[ Ban hành: 15/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Chỉ thị 13/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.
[ Ban hành: 27/9/2022 ] [ Hiệu lực: 27/9/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên năm học 2022-2023.
[ Ban hành: 30/8/2022 ] [ Hiệu lực: 30/8/2022 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, cản trở hoạt động của chính quyền các cấp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 07/7/2022 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 07/7/2022 ] [ Hiệu lực: 07/7/2022 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên năm 2022
[ Ban hành: 02/6/2022 ] [ Hiệu lực: 02/6/2022 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 01/6/2022 ] [ Hiệu lực: 01/6/2022 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2022.
[ Ban hành: 05/5/2022 ] [ Hiệu lực: 05/5/2022 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022.
[ Ban hành: 08/4/2022 ] [ Hiệu lực: 08/4/2022 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, yêu nước đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
[ Ban hành: 11/3/2022 ] [ Hiệu lực: 11/3/2022 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
[ Ban hành: 21/02/2022 ] [ Hiệu lực: 21/02/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/01/2022 ] [ Hiệu lực: 26/01/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
[ Ban hành: 19/01/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2022 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trongmùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm
[ Ban hành: 22/12/2021 ] [ Hiệu lực: 22/12/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/9/2021 ] [ Hiệu lực: 23/9/2021 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
[ Ban hành: 12/7/2021 ] [ Hiệu lực: 12/7/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 14/5/2021 ] [ Hiệu lực: 14/5/2021 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 28/4/2021 ] [ Hiệu lực: 28/4/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 02/02/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Chỉ thị 01/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/01/2021 ] [ Hiệu lực: 08/01/2021 ]
Chỉ thị 24/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]