"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do UBND huyện Văn Giang ban hành
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
[ Ban hành: 10/5/2013 ]
[Replication or Save Conflict]
Chỉ thị 06/2011/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 01/6/2011 ]
[Replication or Save Conflict]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về công tác phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2011
[ Ban hành: 24/5/2011 ] [ Hiệu lực: 24/5/2011 ]
Chỉ thị 03/2010/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện
[ Ban hành: 28/10/2010 ] [ Hiệu lực: 28/10/2010 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
[ Ban hành: 26/12/2007 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND-VG [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn
[ Ban hành: 12/11/2007 ] [ Hiệu lực: 12/11/2007 ] [ Hết hiệu lực: 09/7/2015 ]
[Replication or Save Conflict]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi
[ Ban hành: 15/5/2007 ]