"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 13/01/2020 ] [ Hiệu lực: 23/01/2020 ]
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/01/2020 ] [ Hiệu lực: 20/01/2020 ]
Quyết định 01/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức,viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 18/01/2020 ]
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương phápđánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 18/01/2020 ]
Quyết định 41/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương
[ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/01/2020 ]
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định 39/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/11/2019 ] [ Hiệu lực: 30/11/2019 ]
Quyết định 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 15/11/2019 ] [ Hiệu lực: 25/11/2019 ]
Quyết định 2551/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/11/2019 ] [ Hiệu lực: 04/11/2019 ]
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
Quyết định 36/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
[ Ban hành: 28/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/11/2019 ]
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 14/10/2019 ] [ Hiệu lực: 24/10/2019 ]
Quyết định 2261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Quyết định 34/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
[ Ban hành: 04/10/2019 ] [ Hiệu lực: 14/10/2019 ]
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 03/10/2019 ] [ Hiệu lực: 13/10/2019 ]
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thuỷ lợitrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 19/9/2019 ] [ Hiệu lực: 29/9/2019 ]
Quyết định 2084/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
Quyết định 31/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019 - 2020
[ Ban hành: 09/9/2019 ] [ Hiệu lực: 19/9/2019 ]
Quyết định 2004/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
[ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/8/2019 ] [ Hiệu lực: 02/9/2019 ]
Quyết định 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nướcvề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Quyết định 1850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu và Trường Trung học phổ thông Khoái Châu thành Trường Trung học phổ thông Khoái Châu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/8/2019 ] [ Hiệu lực: 30/8/2019 ]
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 19/7/2019 ] [ Hiệu lực: 29/7/2019 ]
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trườngtrực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 18/7/2019 ] [ Hiệu lực: 28/7/2019 ]
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tửgiữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 05/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/7/2019 ]
Quyết định 24/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/7/2019 ] [ Hiệu lực: 12/7/2019 ]
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yênvà chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 07/7/2019 ]