"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về tổ chức lại và quản lý, sử dụngQuỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 18/9/2020 ]
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 18/9/2020 ]
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 14/9/2020 ]
Quyết định 1995/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành,thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến 20 tháng 7 năm 2020
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Quyết định 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/8/2020 ] [ Hiệu lực: 31/8/2020 ]
Quyết định 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/8/2020 ] [ Hiệu lực: 22/8/2020 ]
Quyết định 1889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệtquyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nướcdo Sở Tài chính là cơ quan chủ trì thẩm tra
[ Ban hành: 12/8/2020 ] [ Hiệu lực: 12/8/2020 ]
Quyết định 1815/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt độngcủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 06/8/2020 ] [ Hiệu lực: 06/8/2020 ]
Quyết định 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiệnChương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 30/7/2020 ] [ Hiệu lực: 09/8/2020 ]
Quyết định 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”
[ Ban hành: 21/7/2020 ] [ Hiệu lực: 31/7/2020 ]
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính côngtỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chínhthuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/7/2020 ] [ Hiệu lực: 31/7/2020 ]
Quyết định 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/7/2020 ] [ Hiệu lực: 30/7/2020 ]
Quyết định 17/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức lại Sở Tài chính Hưng Yên
[ Ban hành: 16/7/2020 ] [ Hiệu lực: 26/7/2020 ]
Quyết định 1490/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
Quyết định 1361/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/6/2020 ] [ Hiệu lực: 12/6/2020 ]
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 09/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếptổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnhsử dụng ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 23/4/2020 ] [ Hiệu lực: 03/5/2020 ]
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/4/2020 ] [ Hiệu lực: 03/5/2020 ]
Quyết định 13/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/4/2020 ] [ Hiệu lực: 27/4/2020 ]
Quyết định 956/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/4/2020 ] [ Hiệu lực: 10/4/2020 ]
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên
[ Ban hành: 26/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/4/2020 ]
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
[ Ban hành: 26/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/4/2020 ]
Quyết định 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/3/2020 ] [ Hiệu lực: 28/3/2020 ]
Quyết định 08/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 19/3/2020 ]
Quyết định 523/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020
[ Ban hành: 20/02/2020 ] [ Hiệu lực: 20/02/2020 ]
Quyết định 516/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 14/02/2020 ] [ Hiệu lực: 24/02/2020 ]
Quyết định 06/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/02/2020 ] [ Hiệu lực: 21/02/2020 ]