"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 2085/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành thời điểm từ ngày 21 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 08 năm 2021
[ Ban hành: 30/8/2021 ] [ Hiệu lực: 30/8/2021 ]
Quyết định 60/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/8/2021 ] [ Hiệu lực: 05/9/2021 ]
Quyết định 59/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đổi từ số hiệu 07 tuyến đường huyện thành tên đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/8/2021 ] [ Hiệu lực: 30/8/2021 ]
Quyết định 49/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bãotrực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 50/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 52/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 53/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 54/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sảntrực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 55/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaChi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 56/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 57/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 58/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôntrực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 18/8/2021 ] [ Hiệu lực: 28/8/2021 ]
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 16/8/2021 ] [ Hiệu lực: 26/8/2021 ]
Quyết định 45/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 16/8/2021 ] [ Hiệu lực: 26/8/2021 ]
Quyết định 46/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 16/8/2021 ] [ Hiệu lực: 26/8/2021 ]
Quyết định 47/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 16/8/2021 ] [ Hiệu lực: 26/8/2021 ]
Quyết định 48/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 16/8/2021 ] [ Hiệu lực: 26/8/2021 ]
Quyết định 36/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 37/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 38/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 39/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 40/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định y khoa thành Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 41/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định vị trí, chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp
[ Ban hành: 10/8/2021 ] [ Hiệu lực: 20/8/2021 ]
Quyết định 35/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hưng Yên
[ Ban hành: 06/8/2021 ] [ Hiệu lực: 16/8/2021 ]
Quyết định 30/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
[ Ban hành: 04/8/2021 ] [ Hiệu lực: 14/8/2021 ]
Quyết định 31/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Tin học - Công báo và Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh trực thuộcVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/8/2021 ] [ Hiệu lực: 14/8/2021 ]