"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 19/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợnnhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 08/9/2020 ]
Chỉ thị 18/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 04/9/2020 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụbảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới
[ Ban hành: 15/8/2020 ] [ Hiệu lực: 15/8/2020 ]
Chỉ thị 14/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/6/2020 ] [ Hiệu lực: 26/6/2020 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thúc đẩy đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội
[ Ban hành: 05/6/2020 ] [ Hiệu lực: 05/6/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 25/4/2020 ] [ Hiệu lực: 25/4/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnhgây hại cây trồng năm 2020
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở Việt Nam
[ Ban hành: 27/3/2020 ] [ Hiệu lực: 27/3/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/3/2020 ] [ Hiệu lực: 26/3/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/3/2020 ] [ Hiệu lực: 26/3/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 25/3/2020 ] [ Hiệu lực: 25/3/2020 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/3/2020 ] [ Hiệu lực: 11/3/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chốngtrước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
[ Ban hành: 01/02/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 03/01/2020 ] [ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020
[ Ban hành: 02/01/2020 ] [ Hiệu lực: 02/01/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
[ Ban hành: 19/9/2019 ] [ Hiệu lực: 19/9/2019 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Chỉ thị 10/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/6/2019 ] [ Hiệu lực: 17/6/2019 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 23/5/2019 ] [ Hiệu lực: 23/5/2019 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
Chỉ thị 06/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/5/2019 ] [ Hiệu lực: 17/5/2019 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai năm 2019 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/4/2019 ] [ Hiệu lực: 23/4/2019 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản côngtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/3/2019 ] [ Hiệu lực: 11/3/2019 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 14/01/2019 ] [ Hiệu lực: 14/01/2019 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chínhvà nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/01/2019 ] [ Hiệu lực: 02/01/2019 ]