"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
[ Ban hành: 12/7/2021 ] [ Hiệu lực: 12/7/2021 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 14/5/2021 ] [ Hiệu lực: 14/5/2021 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 28/4/2021 ] [ Hiệu lực: 28/4/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/02/2021 ] [ Hiệu lực: 02/02/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Chỉ thị 01/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/01/2021 ] [ Hiệu lực: 08/01/2021 ]
Chỉ thị 24/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
Chỉ thị 23/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/10/2020 ] [ Hiệu lực: 23/10/2020 ]
Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệuvào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Chỉ thị 21/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Chỉ thị 20/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 06/10/2020 ] [ Hiệu lực: 06/10/2020 ]
Chỉ thị 19/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợnnhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 08/9/2020 ]
Chỉ thị 18/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 04/9/2020 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụbảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới
[ Ban hành: 15/8/2020 ] [ Hiệu lực: 15/8/2020 ]
Chỉ thị 14/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/6/2020 ] [ Hiệu lực: 26/6/2020 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thúc đẩy đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội
[ Ban hành: 05/6/2020 ] [ Hiệu lực: 05/6/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 25/4/2020 ] [ Hiệu lực: 25/4/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnhgây hại cây trồng năm 2020
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở Việt Nam
[ Ban hành: 27/3/2020 ] [ Hiệu lực: 27/3/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/3/2020 ] [ Hiệu lực: 26/3/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/3/2020 ] [ Hiệu lực: 26/3/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 25/3/2020 ] [ Hiệu lực: 25/3/2020 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/3/2020 ] [ Hiệu lực: 11/3/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chốngtrước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
[ Ban hành: 01/02/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]