"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Chỉ thị 10/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/6/2019 ] [ Hiệu lực: 17/6/2019 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 23/5/2019 ] [ Hiệu lực: 23/5/2019 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
Chỉ thị 06/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/5/2019 ] [ Hiệu lực: 17/5/2019 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai năm 2019 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/4/2019 ] [ Hiệu lực: 23/4/2019 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản côngtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/3/2019 ] [ Hiệu lực: 11/3/2019 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 14/01/2019 ] [ Hiệu lực: 14/01/2019 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chínhvà nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/01/2019 ] [ Hiệu lực: 02/01/2019 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiệnnghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
[ Ban hành: 28/12/2018 ] [ Hiệu lực: 28/12/2018 ]
Chỉ thị 13/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020
[ Ban hành: 31/10/2018 ] [ Hiệu lực: 31/10/2018 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 16/10/2018 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 28/8/2018 ] [ Hiệu lực: 28/8/2018 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân sốvà nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/8/2018 ] [ Hiệu lực: 23/8/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
[ Ban hành: 16/7/2018 ] [ Hiệu lực: 16/7/2018 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/5/2018 ] [ Hiệu lực: 17/5/2018 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/5/2018 ] [ Hiệu lực: 11/5/2018 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế
[ Ban hành: 04/5/2018 ] [ Hiệu lực: 04/5/2018 ]
Chỉ thị 04/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 03/5/2018 ] [ Hiệu lực: 03/5/2018 ]
Chỉ thị 02/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nướcphấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minhra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
[ Ban hành: 23/01/2018 ] [ Hiệu lực: 23/01/2018 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/01/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2018 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiệnnghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
[ Ban hành: 25/12/2017 ] [ Hiệu lực: 25/12/2017 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/10/2017 ] [ Hiệu lực: 10/10/2017 ]
Chỉ thị 10/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/8/2017 ] [ Hiệu lực: 17/8/2017 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
[ Ban hành: 27/6/2017 ] [ Hiệu lực: 27/6/2017 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác thi hành án dân sự
[ Ban hành: 01/6/2017 ] [ Hiệu lực: 01/6/2017 ]
Chỉ thị 06/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
[ Ban hành: 01/6/2017 ] [ Hiệu lực: 01/6/2017 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Hưng Yên và tuyển sinh đại học, cao đẳng
[ Ban hành: 25/4/2017 ] [ Hiệu lực: 25/4/2017 ]