"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chínhphục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Nghị quyết 199/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 06/4/2019 ]
Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chi phí đi lại,tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 06/4/2019 ]
Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tạiKhoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 06/4/2019 ]
Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 06/4/2019 ]
Nghị quyết 205/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 06/4/2019 ]
Nghị quyết 206/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 06/4/2019 ]
Nghị quyết 203/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 27/3/2019 ]
Nghị quyết 204/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 27/3/2019 ]
Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/12/2018 ] [ Hiệu lực: 30/12/2018 ]
Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 170/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chứclàm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chínhnhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 182/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 nămgiai đoạn 2016-2020 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 184/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yêngiai đoạn 2019 - 2020
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 189/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2022
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 22/12/2018 ]
Nghị quyết 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết 180/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết 181/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết 183/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết 185/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết 191/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 củaHội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 23/7/2018 ]
Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 23/7/2018 ]
Nghị quyết 146/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 23/7/2018 ]
Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 23/7/2018 ]
Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu,nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 13/7/2018 ] [ Hiệu lực: 23/7/2018 ]