"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người có bệnh lý về tâm thần kinh, người yếu thế trong xã hội; các đối tượng bị ảo giác do sử dụng ma túy, có hành vi bạo lực gia đình
Quyết định 04/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và khen thưởng khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 30/01/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
[ Ban hành: 19/01/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2022 ]
Quyết định 03/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/01/2022 ] [ Hiệu lực: 24/01/2022 ]
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/01/2022 ] [ Hiệu lực: 22/01/2022 ]
Quyết định 02/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/01/2022 ] [ Hiệu lực: 22/01/2022 ]
Quyết định 89/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
[ Ban hành: 22/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trongmùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm
[ Ban hành: 22/12/2021 ] [ Hiệu lực: 22/12/2021 ]
Quyết định 88/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 27/12/2021 ]
Quyết định 87/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
[ Ban hành: 12/11/2021 ] [ Hiệu lực: 22/11/2021 ]
Quyết định 86/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lýchất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/11/2021 ] [ Hiệu lực: 20/11/2021 ]
Quyết định 79/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 11/11/2021 ]
Quyết định 80/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 14/11/2021 ]
Quyết định 81/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Khoái Châu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 14/11/2021 ]
Quyết định 82/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành phố Hưng Yên thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố Hưng Yên trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 14/11/2021 ]
Quyết định 83/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 14/11/2021 ]
Quyết định 84/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 14/11/2021 ]
Quyết định 85/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 14/11/2021 ]
Quyết định 2510/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 04/11/2021 ]
Quyết định 2511/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 04/11/2021 ] [ Hiệu lực: 04/11/2021 ]
Quyết định 77/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Quyết định 78/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/11/2021 ] [ Hiệu lực: 12/11/2021 ]
Quyết định 76/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 04/11/2021 ]
Quyết định 73/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào
[ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 23/10/2021 ]
Quyết định 74/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Tiên Lữtrực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ
[ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 23/10/2021 ]
Quyết định 75/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Văn Lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm
[ Ban hành: 13/10/2021 ] [ Hiệu lực: 23/10/2021 ]
Quyết định 72/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 06/10/2021 ] [ Hiệu lực: 16/10/2021 ]
Quyết định 69/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 11/10/2021 ]