"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Quyết định 34/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Quyết định 2741/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/11/2020 ] [ Hiệu lực: 23/11/2020 ]
Quyết định 2742/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/11/2020 ] [ Hiệu lực: 23/11/2020 ]
Quyết định 33/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 19/11/2020 ] [ Hiệu lực: 29/11/2020 ]
Quyết định 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 23/11/2020 ]
Chỉ thị 23/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/10/2020 ] [ Hiệu lực: 23/10/2020 ]
Quyết định 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 31/10/2020 ]
Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệuvào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Chỉ thị 21/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Chỉ thị 20/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 06/10/2020 ] [ Hiệu lực: 06/10/2020 ]
Quyết định 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 12/10/2020 ]
Quyết định 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 29/9/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
[ Ban hành: 21/9/2020 ] [ Hiệu lực: 01/10/2020 ]
Quyết định 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/9/2020 ] [ Hiệu lực: 28/9/2020 ]
Quyết định 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về tổ chức lại và quản lý, sử dụngQuỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 18/9/2020 ]
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 18/9/2020 ]
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 14/9/2020 ]
Quyết định 1995/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành,thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến 20 tháng 7 năm 2020
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctrong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụbảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Chỉ thị 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/8/2020 ] [ Hiệu lực: 27/8/2020 ]
Quyết định 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/8/2020 ] [ Hiệu lực: 31/8/2020 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới
[ Ban hành: 15/8/2020 ] [ Hiệu lực: 15/8/2020 ]
Quyết định 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 12/8/2020 ] [ Hiệu lực: 22/8/2020 ]
Quyết định 1889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệtquyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nướcdo Sở Tài chính là cơ quan chủ trì thẩm tra
[ Ban hành: 12/8/2020 ] [ Hiệu lực: 12/8/2020 ]
Quyết định 1815/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt độngcủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 06/8/2020 ] [ Hiệu lực: 06/8/2020 ]
Quyết định 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiệnChương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 30/7/2020 ] [ Hiệu lực: 09/8/2020 ]
Quyết định 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”
[ Ban hành: 21/7/2020 ] [ Hiệu lực: 31/7/2020 ]
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính côngtỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chínhthuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/7/2020 ] [ Hiệu lực: 31/7/2020 ]