"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/8/2019 ] [ Hiệu lực: 02/9/2019 ]
Quyết định 29/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nướcvề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 01/9/2019 ]
Quyết định 1850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu và Trường Trung học phổ thông Khoái Châu thành Trường Trung học phổ thông Khoái Châu trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/8/2019 ] [ Hiệu lực: 30/8/2019 ]
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 19/7/2019 ] [ Hiệu lực: 29/7/2019 ]
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trườngtrực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 18/7/2019 ] [ Hiệu lực: 28/7/2019 ]
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tửgiữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 05/7/2019 ] [ Hiệu lực: 15/7/2019 ]
Quyết định 24/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 02/7/2019 ] [ Hiệu lực: 12/7/2019 ]
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hợp nhất Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yênvà chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 07/7/2019 ]
Quyết định 1405/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sáp nhập Trường Trung học cơ sở Thụy Lôi và Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 27/6/2019 ]
Quyết định 1188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 21/5/2019 ] [ Hiệu lực: 21/5/2019 ]
Quyết định 22/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 09/5/2019 ] [ Hiệu lực: 19/5/2019 ]
Quyết định 1012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019
[ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
Quyết định 990/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp
[ Ban hành: 24/4/2019 ] [ Hiệu lực: 24/4/2019 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai năm 2019 tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/4/2019 ] [ Hiệu lực: 23/4/2019 ]
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/4/2019 ] [ Hiệu lực: 28/4/2019 ]
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ
[ Ban hành: 01/4/2019 ] [ Hiệu lực: 11/4/2019 ]
Quyết định 862/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
[ Ban hành: 01/4/2019 ] [ Hiệu lực: 01/4/2019 ]
Quyết định 823/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 27/3/2019 ] [ Hiệu lực: 27/3/2019 ]
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/3/2019 ] [ Hiệu lực: 21/3/2019 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản côngtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/3/2019 ] [ Hiệu lực: 11/3/2019 ]
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/3/2019 ] [ Hiệu lực: 18/3/2019 ]
Quyết định 16/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nướcvề an toàn lao động trong thi công xây dựng công trìnhtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 06/3/2019 ] [ Hiệu lực: 16/3/2019 ]
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 28/02/2019 ] [ Hiệu lực: 10/3/2019 ]
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/02/2019 ] [ Hiệu lực: 28/02/2019 ]
Quyết định 428/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2018
[ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
Quyết định 12/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường
[ Ban hành: 29/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/02/2019 ]