0
28760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28760 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1703/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức sở Nông nghiệp & PTNT năm 2013 1703qd.pdf
1702/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi đất tại xã Phú Cường , huyện KĐ cho Công ty TNHH đầu tư Vina comax thuê để thực hiện DA đầu tư bến KD vật liệu xây của công ty TNHH đầu tư Vinacomax 1702qd.pdf
1701/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Phân bổ kinh phí thục hiện nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2012-2013 tỉnh Hưng Yên 1701qd.pdf
1700/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Xử lý 104 con Tê Tê , là tang vật tạm giữ vận chuyển trái phép trên xe ô tô biển kiểm soát 30V-3569 1700qd.pdf
1699/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt DA đầu tư XD hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân , huyện Phù Cừ 1699qd.pdf
1698/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt DA đầu tư XD hệ thống cấp nước tập trung liên xã Thuần Hưng - Đại Hưng , huyện Khoái Châu 1698qd.pdf
1697/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Kiện toàn ban An toàn giao thông tỉnh 1697qd.pdf
1696/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt KH đấu thầu xây dựng công trình Trụ sở làm việc Thành ủy , UBMT và các đoàn thể TPHY 1696qd.pdf
1695/QĐ-UBND30/08/2013UBND tỉnhV/v thu hồi đất và chuyển từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với diện tích đất công ty cổ phần may II Hưng Yên đang sử dụng tại Phường An tảo thành phố 1695qd.pdf
1694/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với CM về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 1694qa.pdf
1692/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Kết thúc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân Trần Cao 1692qd.pdf
1691/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND Thành phố Hưng Yên năm 2013 1691qd.pdf
1690/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Phù Cừ năm 2013 1690qd.pdf
1689/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Tiên Lữ năm 2013 1689qd.pdf
1688/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Ân Thi năm 2013 1688qd.pdf
1687/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Kim Động năm 2013 1687qd.pdf
1686/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Yên Mỹ năm 2013 1686qd.pdf
1685/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Mỹ Hào năm 2013 1685qd.pdf
1684/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Văn Lâm năm 2013 1684qd.pdf
1683/QĐ-UBND29/08/2013UBND tỉnhV/v Giao chỉ tiêu biên chế công chức UBND huyện Văn Giang năm 2013 1683qd.pdf