0
27759
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 27759 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1626/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua xe ô tô phục vụ công tác của công ty TNHH một thành viên khia thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng yên 1625a.pdf
1625/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt giá trị dự toán mua xe ô tô phục vụ công tác của sở lao động thương binh và xã hội 1625.pdf
1624/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt giá trị dự toán mua xe ô tô phục vụ công tác của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên 1624.pdf
1623/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v cử cán bộ đi công chức đốitượng 2 đi học khóa học bồi dướng ông Đỗ Thanh Bình phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân 1623.pdf
1622/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v cử cán bộ đi công chức đốitượng 2 đi học khóa học bồi dướng ông Đỗ Thanh Bình phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân 1622.pdf
1621/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v cử cán bộ công chức đối tượng 2 đi học khóa bồi dướng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2012 ông Nguyễn Tuấn khanh 1621.pdf
1620/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương nâng cap năng lực cho cộng đồng về việc lồng ghép môi trường vào chương trình phát triển xã hội 1620.pdf
1619/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v trích quỹ khen thưởng cho các tập thể được chủ tịch ước tặng thưởng Huân chương lao động 1619.pdf
1618/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu ông Phạm Thế Tùng 1618.pdf
1617/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v phê chuẩn miễn nhiệm thành viên ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2011-2016 ông Phạm Văn Đôn 1617.pdf
1616/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quôc tế tỉnh 1616.pdf
1615/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 1615.pdf
1614/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v công nhận kết quả thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 1614.pdf
1613/QĐ-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình hệ thống xử lý nước thải 300m/3 /ngày đêm của Bệnh viện đa khoa Phố Nối hệ thống xử lý nước thải 150m/3 ngày đêm của bệnh viện y học cổ tuyền hệ thống xử lý nước thải 100m/3 ngày đêm cuỷa Bệnh viện Mắt tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải Lỏng y tế tại 15 cơ sở y tế tỉnh 1613.pdf
1612/QĐ-UBND30/08/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc cơ quan Huyện ủy Phù Cừ 1612.pdf
1611/QĐ-UBND30/08/2012UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục mua sắm sách giáo khoa thiết bị dạy tiếng Anh cho các trường tiểu học của 10 huyện thành phố 1611.pdf
1610/QĐ-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Động năm 2012 1610.pdf
1609/QĐ-UBND30/08/2012UBND tỉnhV/v cho phép cán bộ đi công tác tại nước ngào bà Dương Thị Kim Dung chi cục Bảo vệ thực vật 1609.pdf
1608/QĐ-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 và điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy về làm việc tại các xã phường Thị trấn 1608.pdf
1607/QĐ-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v cử cán bộ viên chức đi đào tạo thạc sĩ bà Nguyễn Thị Thanh phó Hiệu trưởng trường THPT Ân Thi 1607.pdf