0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2856/QĐ-UBND31/12/2009UBND tỉnhV/v điều động tiếp nhận cán bộ ông Trần Đình sỹ 2856.pdf
2858/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh hco 7 tập thể và 10 cá nhân của sở y tế 2858.pdf
2857/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng các hạng mục công trình Nhà hành chính quản trị nhà bệnh nhân nam khoa kích động nhà ăn nhà bếp và các hạng mục phụ trựo khu điều dưỡng tâm thần kinh Hưng yên 2857.pdf
2855/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v trích quỹ khen thưởng tỉnh năm 2009 10.000.000 cho công an tỉnh 2855.pdf
2854/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Dân Tiến huyện Khoái Châu 2854.pdf
2853/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2010 của tỉnh Hưng Yên 2853.pdf
2852/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v điều chỉnh tăng nội dung chi phí không tự chủ năm 2009 của Sở giáo dục và đào tạo 2852.pdf
2851/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v điều chỉnh mục đích sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia của sở giáo dục và đào tạo 2851.pdf
2850/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v cấp kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên để mua thẻ bgảo hiểm y tế cho trdẻ em dưới 6 thuổi 2850.pdf