0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
628/QĐ-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Australia 628.pdf
627/QĐ-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất của Chin nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Lữ tại thị trấn Vương giao cho UBND thị trấn Vương quản lý 627.pdf
626/QĐ-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v ............gói thầu số 2mua sắm trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa Phố nối 626.pdf
625/QĐ-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang thiết bị y tế năm 2008 của Bệnh viện đa khoa Phố nối từ nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ 625.pdf
624/QĐ-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v phân bổ kinh phí để sửa chữa công trình thuỷ lợi và máy móc thiết bị 624.pdf
623/QĐ-UBND31/03/2009UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông cho 11 xã khó khăn trong tỉnh kế hoạch năm 2009 623.pdf
622/QĐ-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình nhà lớp học trường tiểu học xã Thanh Long huyện Yên Mỹ 622.pdf
621/QĐ-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt chương trình phát triển vùng huyện Phù Cừ năm 2009 do tổ chức tầm nhìn Thề giới tại Việt Nam Tài Trợ 621.pdf
620/QĐ-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v cho công ty TNHH sản xuất thương mại Hà Bảo Linh thuê đất tại xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư xưởng sản xuất gỗ ván dăm OKan 620.pdf
619/QĐ-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Đông Kết huyện Khoái Châu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học phổ thông Nguyễn siêu huyện Khoái Châu 619.pdf
618/QĐ-UBND27/03/2009UBND tỉnhV/v cho công ty cổ phân thép Hoà Bình thuê đất tại xã Giai phạm huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép INOX Hoà Bình 618.pdf