0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1772/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt khảo sát thiết kế dự toán công trình ddo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký về sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tìa sản gắn liến với đất lập hồ sơ địa chính khu vực các huyện Phu cừ,Ân Thi,Tiên Lữ,Mỹ Hào,Kim Động,Văn Lâm thuộc dự án VLAP tỉnh 1772.pdf
1771/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình đường bờ sông Hòa Bình huyện Phù Cừ lý trình km đoạn từ cầu Tống Phan đến đường 200 1771.pdf
1770/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình di chuyển đường ống cấp nước chợ gạo phường An Tảo thành phố Hưng Yên phục vụ giải phóng mặt bằng QL 38B 1770.pdf
1767/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v thành lập ban chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng tỉnh Hưng Yên 1767.pdf
1766/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v xếp hạng di tích cấp tỉnh 1766.pdf
1765/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v Phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch UBND huyện Khoái Châu , nhiệm kỳ 2004-2011 đối với Ông Phạm Huy Bình 1765.pdf
1764/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt KH đấu thầu lần 2 thi công công trình cải tạo , nâng cấp đường 19 ....huyện Văn Lâm 1764.pdf
1763/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v Phê duyệt DA đầu tư XD khu ký túc xá sinh viên kh ĐH Phố Hiến 1763.pdf
1762/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND huyện Khoái Châu 1762.pdf
1761/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trường trung cấp nghề giao thông vận tải 1761.pdf
1760/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhv/v trích từ quỹ khen thưởng tỉnh năm 2010 số tiền là 271.840.000 cho các tập thể và cá nhân được tăng thưởng huân chương lao động 1760.pdf
20/QĐ-UBND31/08/2010UBND tỉnhV/v ban hành qui định về quản lý và cấp phép sản xuất gạch ngói đất nung trên địa bàn tỉnh HY 20.pdf
1758/QĐ-UBND30/08/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt lại giá trị doanh nghiệp và quyết toán tài chính sau cổ phần hóa thời điểm 31/12/2005 của công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Hưng Yên để bàn giao công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hưng Yên 1758.pdf
1757/QĐ-UBND30/08/2010UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại thị trấn Yên Mỹ huyện yên Mỹ giao cho UBND huyện Yên Mỹ để di chuyển bãi đỗ xe thị trấn Yên Mỹ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Yên Mỹ 1757.pdf
1756/QĐ-UBND30/08/2010UBND tỉnhV/v thu hồi đất của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên tại phường Minh Khai thành phố Hưng Yên giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên quản lý sử dụng làm trụ sở làm việc hội doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc 1756.pdf
1755/QĐ-UBND27/08/2010UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại thị trấn Yên Mỹ huyện Yên Mỹ giao cho UBND huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Yên Mỹ 1755.pdf
1754/QĐ-UBND27/08/2010UBND tỉnhv/v thay đổi chủ sử dụng đất và thời hạn thuê đất cho công ty cổ phần Nguyên Hồng II tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm 1754.pdf