"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 06/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên.
[ Ban hành: 31/5/2023 ] [ Hiệu lực: 31/5/2023 ]
Quyết định 601/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023.
[ Ban hành: 09/3/2023 ] [ Hiệu lực: 09/3/2023 ]
Quyết định 62/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2022
[ Ban hành: 11/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/01/2023 ]
Chỉ thị 13/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 06/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/12/2022 ]
Quyết định 2542/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.
[ Ban hành: 07/11/2022 ] [ Hiệu lực: 07/11/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên năm học 2022-2023.
[ Ban hành: 30/8/2022 ] [ Hiệu lực: 30/8/2022 ]
Quyết định 3143/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2021
[ Ban hành: 31/12/2021 ] [ Hiệu lực: 31/12/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 23/9/2021 ] [ Hiệu lực: 23/9/2021 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
[ Ban hành: 12/7/2021 ] [ Hiệu lực: 12/7/2021 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 28/4/2021 ] [ Hiệu lực: 28/4/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Quyết định 306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2020
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Quyết định 306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2020
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Chỉ thị 01/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 08/01/2021 ] [ Hiệu lực: 08/01/2021 ]
Chỉ thị 24/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
Chỉ thị 19/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợnnhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 08/9/2020 ]
Chỉ thị 18/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 04/9/2020 ]
Chỉ thị 14/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/6/2020 ] [ Hiệu lực: 26/6/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 25/4/2020 ] [ Hiệu lực: 25/4/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnhgây hại cây trồng năm 2020
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở Việt Nam
[ Ban hành: 27/3/2020 ] [ Hiệu lực: 27/3/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
[ Ban hành: 19/9/2019 ] [ Hiệu lực: 19/9/2019 ]
Quyết định 2084/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Chỉ thị 10/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/6/2019 ] [ Hiệu lực: 17/6/2019 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 23/5/2019 ] [ Hiệu lực: 23/5/2019 ]