vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
371/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc trồng cỏ trồng hoa và chỉnh trang mái đê thực hiện pong trào thi đua xây dựng để kiểu mẫu tỉnh Hưng yên năm 2019371_signed.pdf
372/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019372_signed.pdf
373/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và quý năm 2019373_signed.pdf
374/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo nâng cấp DH.72374_signed.pdf
557/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mỹ Hào557_signed.pdf
558/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Mỹ558_signed.pdf
559/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm559_signed.pdf
560/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Giang560_signed.pdf
561/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Khoái Châu561_signed.pdf
562/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Động562_signed.pdf
563/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Ân Thi563_signed.pdf
564/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phù Cừ564_signed.pdf
565/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tiên Lữ565_signed.pdf
566/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thành Phố566_signed.pdf
567/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Luyện Duy Lộc567_signed.pdf
568/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nguyễn Anh Tú568_signed.pdf
569/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng mức hưởng phục cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ ông Nguyễn Vá Văn Hiệu trưởng trường THPT Văn Lâm569_signed.pdf
570/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với phó giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL ông Bùi Văn Sao570_signed.pdf
571/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thụy Tường thuê đất tại xã giải phạm huyện Yên Mỹ theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án ĐT nhà máy sản xuất bạt phủ ô tô xe máy và các loại cọ chổi lăn sơn571_signed.pdf
572/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hưng Yên thuê đất tại thị trấn Yên Mỹ huyện yên Mỹ thoe hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư Siêu thị Lan Chi Yên Mỹ572_signed.pdf
573/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khi nhà nước cho công ty cổ phần Kiên Hà thuê đất tại thị trấn lương bằng huyện Kim Động573_signed.pdf
574/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khu Nhà nước cho công ty cổ phần ĐTXD Bình Minh thuê đất tại xã Nhân Hòa huyện Mỹ Hào theo h ình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiên thuê đất hàng Nam của trung tâm thương mại và dịch vụ Bình Minh574_signed.pdf
575/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v ............cho công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và môi trường Miên Nam tổng công ty tài nguyên môi trường Việt Nam công ty TNHH một thành viên thuê tại xã Minh Đức Huyện Mỹ Hào để thực hiện dự án Xí nghiệp Tài nguyên và môi trường 5 và xí nghiệp Trắc địa bản đồ 203575_signed.pdf
576/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v.........cho công ty cổ phần Vân Đức thuê đất tại xã Đức Hợp huyện Kim Động theo hình thức nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án ĐT Bến Trung chuyển hàng hóa dịch vụ và kinh doạnh tổng hợp và dự án Bến chung chuyển nội địa576_signed.pdf
56/GM-UBND21/02/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịchND1.pdf ND2.pdf ND3.pdf 56 GM_signed.pdf
364/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v kinh phí để giải phóng mặt bằng bổ sung phạm vi thi công kè chống xói lở bờ sông phái Hưng yên dự án xây dựng cầu hưng Hà và đường dẫn hai đầu cấu364_signed.pdf
365/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v thẩm định thu hồi dự án365_signed.pdf
366/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nghiên cứu báo cáo đòng chảy pháp luật366_signed.pdf
367/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v xin ý kiến ĐỀ cương hướng dẫn lập kế hoạch phối hợp ứng ph ó tai nạn thảm họa hàng không dân dụng và tầu thuyền trên biển367_signed.pdf