1392/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1392/CV-UBND
V/v công nhận chủ đầu tư Dự án khu nhà ở và dịch vụ đô thị công nghiệp như Quỳnh huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 30/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1392.pdf
 Trở về trang trước