2427/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2427/QĐ-UBND
V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp lào Căm-pu-chi-a
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2427_signed.pdf
 Trở về trang trước