2177/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2177/QĐ-UBND
v/v thành lập Cụm công nghiệp Quảng lãng Đặng Lế huyện Ân thi
Ngày ban hành 24/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2177_signed.pdf
 Trở về trang trước