842/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
842/QĐ-UBND
V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất kết cấu thép Alpha của công ty cổ phần đầu tư công nghiêp Alpha
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 842_signed.pdf
 Trở về trang trước