2498/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2498/CV-UBND
v/v phối hợp làm việc với Tạp chí điện tử môi trường và cuộc sống
Ngày ban hành 30/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2498_signed.pdf
 Trở về trang trước